Bine ai venit guest
 
User:
Pass:

[Creare cont]
[Am uitat parola]
iBac = materialul ULTRACOMPLET de pregătire pentru bac la mate. Dacă vrei poţi.


Nr. Lecţiile propuse de pro-didactica.ro Descriere
-1. Începeţi de aici!
0. Cui ne adresăm? De ce?
1. Noţiuni de bază, Operaţii, Relaţii între mulţimi, Mulţimea părţilor, Mulţimi clasice de numere. Acces liber
2. Noţiuni fundamentale, Operaţii, Modulul, Puterile lui i, Rădăcini cubice, Reprezentarea geometrică, Forma trigonometrică. Acces liber
3. Elemente de calculul probabilităţilor. Numărarea şi enumerarea elementelor unei mulţimi, probabilităţi propriu-zise. Acces liber
4. Intro. Permutări, aranjamente, combinări. Repetiţii. Funcţii şi mulţimi finite. Formule cu coeficienţi binomiali. Submulţimile unei mulţimi finite.
5. Noţiuni de bază. Funcţii polinomiale. Teorema împărţirii cu rest. Rădăcini.
7. Introducere. Polinoame de grad mic (2, 3 şi 4). Suma pătratelor rădăcinilor unui polinom. Sume remarcabile. Relaţii de recurenţă.
8. Noţiuni generale. Aplicaţii la probleme populare de bac: matrici, derivate de funcţii, integrale, funcţii compuse, sume şi inegalităţi. Acces iBac
9. Noţiuni de bază, exemple tipice, transport de structură. Acces iBac
10. Noţiuni de bază. Operaţii: adunarea, scăderea. Puteri de matrice. Determinanţi. Rang. Matricea inversă. Centralizatorul.
11. Terminologie, ecuaţia de gradul doi, ecuaţii algebrice de grad superior, ecuaţii iraţionale, ecuaţiile legilor de compoziţie, clase de resturi, identităţi, binomul lui Newton.
13. Terminologie, semnul funcţiilor de gradul I şi II, metode de rezolvare a inegalităţilor (numere reale, funcţii elementare, analiză matematică), teorema lui Lagrange, aplicaţii (aproximări de arii, ecuaţii).
14. Modalităţi de definire a unui şir. Progresii aritmetice şi geometrice. Ce este infinitul? Limite. Monotnonie, mărginire, convergenţă. Şiruri de funcţii.
15. Asimptote orizontale, oblice şi verticale. Metode de rezolvare, exemple.
16. Monotonie, puncte de extrem. Puncte de inflexiune. Semnul funcţiilor.
17. Distanţa între două puncte. Mijlocul unui segment. Ecuaţiile dreptei (carteziană, redusă şi sub formă de determinant). Panta. Drepte paralele, drepte perpendiculare. Aria unui triunghi. Centru de greutate. Distanţa de la un punct la o dreaptă.
18. Noţiuni fundamentale. Cele patru cadrane. Periodicitate, paritate, intervale de monotonie. FORMULE! Ecuaţii trigonometrice.
19. Notaţii standard. Inegalitatea triunghiului. Aria. Razele cercurilor circumscris şi înscris. Lungimea medianei. Teorema sinus, teorema cosinus. Cazuri particulare de triunghiuri.
© 2007, 2008, 2009, 2010 Pro-Didactica.ρ